Od 1 lipca 2016 r. pełnomocnicy będą mogli załatwiać wszystkie sprawy podatkowe w imieniu i na rzecz swoich mocodawców na podstawie raz złożonego pełnomocnictwa ogólnego. Równocześnie powstanie Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych. Niestety, zgłoszenia dotyczące upoważnień – ich ustanowienia, zmiany, odwołania lub wypowiedzenia – będą składane w formie elektronicznej.
Pełnomocnictwo uprawnia do działania we wszystkich sprawach należących do właściwości organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej – załatwianych w ramach dowolnej procedury podatkowej oczywiście z wyjątkiem podpisywania deklaracji