KSIĘGOWOŚĆ DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Oferta skierowana jest do administratorów i zarządców nieruchomości. Specjalnie dla firm zarządzających nieruchomościami oferujemy najwyższej jakości usługi księgowe, rozliczamy media, wpłaty mieszkańców oraz na bieżąco informujemy o stanie kont. Współpracując bezpośrednio z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych, zapewniamy przejrzystą politykę finansową co pozwala na lepszą kontrolę wpływów i wydatków.

Księgowość dla wspólnot mieszkaniowych obejmuje:

  • Założenie ksiąg rachunkowych umożliwiających ewidencję kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o własności lokali (po nowelizacji z dn.16 marca 2000r.)

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  • Dokonywanie okresowych rozliczeń mediów

  • Okresowe sporządzanie sprawozdań o wysokości przychodów i kosztów wspólnoty

  • Sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych oraz deklaracji i raportów do ZUS-u

  • Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych

  • Sporządzanie zestawień i raportów

  • Dokonywanie naliczeń wysokości opłat dla właścicieli

  • Okresowa analiza sald rozrachunków z właścicielami i usługodawcami

  • Udzielanie informacji właścicielom o stanie opłat na ich kontach w sposób uzgodniony z zarządem wspólnoty