RYCZAŁT

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, ale nie mają możliwości pomniejszenia go o koszty jego uzyskania. W formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą rozliczać się osoby prowadzące działalność gospodarczą lub spółki osobowe.

Prowadzenie innych ewidencji na zasadzie ryczałtu obejmuje:

  • pomoc w uruchomieniu działalności gospodarczej - wypełnienie druku CEIDG-1,

  • rejestracja ewidencji sprzedaży zgodnie z Ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym,

  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,

  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,

  • sporządzanie zeznań rocznych PIT .