WNIOSKI PFRON

Osoby zatrudniające w firmie pracowników z niepełnosprawnością oraz osoby niepełnosprawne prowadzące firmę mogą liczyć na pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc ta może polegać na refundacji składek ZUS lub dofinansowanie do pensji pracownika niepełnosprawnego. Refundacja ta obejmuje zwrot części wynagrodzenia oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne a jej wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności.

Wypełnianie wniosków PFRON obejmuje:

  • przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracownika (WN-D, INF-D-P)

  • przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracodawcy (WN-U-G)

  • refundacja składek dla niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (Wn-U-A)