CENNIK

Staramy się konkurować jakością usług a nie ceną, stąd nie stosujemy jednego, sztywnego cennika. Każdorazowo staramy się wycenić nakład pracy jaki musimy poświęcić na obsługę danej firmy. Wycena zależy między innymi od:

 • ilości dokumentów księgowych,

 • formy prawnej firmy,

 • branży

 • innych

W dużym uproszczeniu można przyjąć, że ceny kształtują się następująco:

 • księgi przychodów i rozchodów od 180 zł

 • ewidencji na zasadzie ryczałtu od 150 zł

 • ksiąg handlowych od 650 zł

 • kadry i płace od 40 zł za każdego zatrudnionego.

 • pisanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych ORD-IN od 350 zł

Poniższe kwoty nie uwzględniają podatku VAT a ostateczne stawki są negocjowane z klientami indywidualnie.

W ramach stałej obsługi wykonujemy wiele czynność bez dodatkowych opłat , m.in.:

 • przygotowanie rocznych zeznań właścicieli bez względu na ilość załączników oraz kwoty dokonanych odliczeń (również w przypadku wspólnego rozliczania się z małżonkiem)

 • przygotowanie rocznych informacji dla pracowników (PIT-11,PIT-8/B itp.)

 • przygotowanie innych zeznań i deklaracji dotyczących obsługiwanej przez biuro firmy lub ich właścicieli

 • czynny udział w postępowaniach sprawdzających i kontrolnych prowadzonych przez organy podatkowe.

W ramach stałej obsługi wykonujemy wiele czynność bez dodatkowych opłat, m.in.: