WYBÓR FORMY PRAWNEJ

Wybór formy prawnej przedsiębiorstwa jest bardzo istotną kwestią, gdyż jest brzemienny w skutkach. Forma prawna przedsiębiorstwa decyduje np. o podziale nie tylko zysków, ale także i strat. Narzuca też kwestie wysokości wprowadzonego kapitał.

Najczęściej spotykane formy prawne przedsiębiorstw to:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza

  • spółka cywilna i spółka jawna

  • spółka partnerska

  • spółka komandytowa

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  • spółka akcyjna