KADRY I PŁACE

Prowadzenie działu kadr i płac wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy i jest zajęciem niezwykle czasochłonnym. Trudno jest wymagać, aby każdy właściciel zajmował się wszystkim osobiście.

Prowadzenie kadr i płac obejmuje:

  • przygotowywanie dokumentacji kadrowej związanej z: nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz z umowami cywilnoprawnymi (umowy zlecenia i umowy o dzieło),

  • zakładanie oraz prowadzenie akt osobowych pracownika,

  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji: ZUA, ZWUA, DRA, RCA, RSA, ZIUA oraz ZCNA,

  • prowadzenie ewidencji czasu pracy i ewidencji urlopowej dla każdego pracownika,

  • naliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków chorobowych,

  • naliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych,

  • monitoring ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,

  • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dla Urzędu Skarbowego (PIT-11, PIT-40, PIT-4R),

  • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach i okresie zatrudnienia,

  • prowadzenie korespondencji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.