WADY I ZALETY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Indywidualna działalność gospodarcza jest najczęstszą formą aktywności przedsiębiorców w Polsce a prowadzenie jej ma zarówno plusy, jak i minusy. Trudno jest jednoznacznie powiedzieć, czy jest ona korzystna dla danego przedsięwzięcia gospodarczego. Niezbędne są wnikliwe analizy każdego przypadku pod kątem finansów i księgowości.

Do najważniejszych jej zalet należy

  • bardzo proste rozpoczęcie działalności - po złożeniu druku CEIDG-1 w dowolnym urzędzie gminy, czy miasta w ciągu kilku godzin widnieje nasza firma w internecie (wymagany wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawiadomienie ZUS, uzyskanie nr REGON oraz w niektórych przypadkach rejestracja jako podatnik VAT-czynny),

  • możliwość wyboru spośród kilku form opodatkowania,

  • niewielkie wydatki na rozpoczęcie działalności,

  • możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej.

Do najczęściej wymienianych wad należą:

  • praktycznie pełna odpowiedzialność finansowa za przedsięwzięcie

  • potencjalne trudności w pozyskaniu kapitału z powodu ścisłego powiązania kapitału z osobą przedsiębiorcy

  • problemy w przypadku prowadzenia dużych przedsięwzięć

  • przekształcenia w spółkę prawa handlowego może nastręczać licznych trudności