LEASING CZY KREDYT?

Leasingi są stosunkowo nową formą pozyskiwania środków dla przedsiębiorstwa, bo liczą sobie w Polsce zaledwie 20 lat. Przez ten czas zdobyły znaczną część rynku finansowego. Nie działoby się tak, gdyby nie była to atrakcyjna i łatwo dostępna forma finansowania firm.

Porównajmy zatem kredyty i leasingi.

Leasing jest znakomitą formą finansowania dla przedsiębiorstw, które zamierzają pozyskać dobra, które są przeznaczone do eksploatacji jak na przykład samochody czy maszyny. Przed podjęciem decyzji o formie finansowania koniecznie należy przeprowadzić szczegółową symulację ponoszonych w przyszłości wydatków. Analiza może wykazać, że jednak bardziej opłacalne jest kupienie danego przedmiotu na własność z kredytu. Należy podkreślić, że leasing cechuje się stosunkowo krótkim okresem finansowania tj. 2 do 5 lat. Leasing ma jedną zaletę w porównaniu z kredytem - nie wymaga wielu dokumentów i formalności, gdyż nie jest badana zdolność kredytowa a wkład własny waha się on pomiędzy 0 a 45%. Wadą leasingu operacyjnego jest to, że leasingowany przedmiot nie należy do leasingobiorcy,

Przewagą kredytu nad leasingiem jest z pewnością okres finansowania wynoszący najczęściej do 10 lat przez co raty mogą być niższe niż przy leasingu. Niezaprzeczalną wadą kredytu jest liczba wymaganych dokumentów, które trzeba złożyć, by go uzyskać. Zazwyczaj niezbędną są zaświadczenia z ZUS-u i urzędu skarbowego, a bank może żądać wglądu w dokumentację księgową firmy oraz szczegółowego biznesplanu. Bank wymaga też często zabezpieczenia na przykład w postaci hipoteki. Na korzyść kredytu przemawia fakt, że zakupiony obiekt jest własnością kredytobiorcy, a nie instytucji, której płaci się raty.

Jak widać, obie formy posiadają solidny zestaw plusów i minusów. Nie można jednoznacznie stwierdzić wyższości którejś z nich. Wybór zawsze należy do przedsiębiorcy, który powinien wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności. Decyzja zależy m.in. od takich czynników, jak: sytuacja finansowa firmy, jej zdolność kredytowa, branża, w której działa oraz rodzaj potrzebnego przedmiotu. Jeśli wybór odpowiedniej metody finansowania jest za trudny, warto skorzystać z pomocy profesjonalnych doradców finansowych.