ZUS

Każda osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku, gdy jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń, zobowiązana jest do opłacania składek ZUS. Zatem wraz z rozpoczęciem wykonywania działalności przedsiębiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu:

  • emerytalnemu,

  • rentowemu,

  • zdrowotnemu - podstawą wymiaru tej składki jest kwota, która nie może być niższa niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale ubiegłego roku (wliczając w to wypłaty z zysku), czyli w 2015 roku kwota ta wynosi 3104, 57 zł.

  • i wypadkowemu

Ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mają prawo do opłacania, przez okres pełnych 24 miesięcy obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne. Ulga nie dotyczy podatników, którzy w ramach działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które świadczyli przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia tej działalności.