WYPEŁNIANIE ZEZNAŃ PODATKOWYCH

Wypełnianie zeznań podatkowych dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej

Wypełnianie zeznań podatkowych na podstawie dostarczonych dokumentów – PIT-11, PIT-40, PIT-8C lub innych, dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Prowadzimy rozliczenia krajowe i zagraniczne z możliwością przesłania do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną.