REJESTRY VAT

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, są zobowiązani do prowadzenia rejestrów w celu rozliczenia podatku VAT. Czynni podatnicy VAT muszą dla tego podatku prowadzić dwa typy zestawień tj. rejestr sprzedaży VAT oraz rejestr zakupu VAT. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie podatników zwolnionych z VAT oraz przedsiębiorców wykonujących wyłącznie prace zwolnione z podatku od towarów i usług. We wszystkich innych przypadkach przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić rejestr VAT

Prowadzenie rejestrów VAT

  • prowadzenie rejestrów dostaw VAT

  • prowadzenie rejestrów nabyć VAT

  • prowadzenie rejestrów środków trwałych VAT

  • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych

  • sporządzanie deklaracji VAT

  • sporządzanie informacji VAT-UE