INNE USŁUGI

W naszej ofercie mamy również dodatkowe usługi, związane z działalnością gospodarczą. Jest to oferta dla osób zapracowanych, które nie dysponują czasem. Na indywidualne Państwa zlecenie realizujemy takie usługi jak:

 • reprezentowanie w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS,

 • pomoc podczas wszelkich kontroli,

 • wsparcie w zarejestrowaniu i likwidacji działalności gospodarczych,

 • optymalizacja obciążeń w firmie,

 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS przedsiębiorcy,

 • wyprowadzanie zaległości księgowych powstałych przed zawarciem umowy,

 • wsparcie w rozpoczęciu procesu windykacji należności,

 • przygotowanie biznes planów,

 • wsparcie w pozyskiwaniu finansowania – pożyczki, kredyty i leasing,

 • opracowanie wniosków kredytowych,

 • rozliczanie osób fizycznych pracujących w kraju i zagranicą,

 • naliczanie odsetek ustawowych i umownych oraz sporządzanie not odsetkowych,

 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych,