WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI

Usługa ta skierowana jest do firm, które prowadziły księgowość w sposób nieprawidłowy lub pomimo obowiązku nie prowadziły księgowości w ogóle. Wyprowadzamy zaległości w podatkach, ewidencjach, księgach itp. Nasza usługa zmniejsza niebezpieczeństwo ewentualnych kar w razie kontroli z Urzędu Skarbowego lub ZUS-u oraz stresu i kłopotów z tym związanych.

Zlecając nam wyprowadzanie zaległości otrzymują Państwo wsparcie w formie spotkań i konsultacji. Na sza praca polega na:

  • uzgodnieniu z organami i urzędami terminów uzupełnienia zaległości,

  • wykonaniu zaległych księgowań i ewidencji,

  • sporządzeniu zaległych deklaracji podatkowych i sprawozdań,

  • przekazaniem zaktualizowanej dokumentacji finansowo-księgowej Urzędowi Skarbowemu lub ZUS.