PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Większość małych i średnich przedsiębiorstw prowadzi księgowość uproszczoną. PKPiR ma za zadanie ewidencjonowanie operacji gospodarczych dotyczących przychodów lub kosztów i służy głównie do celów podatkowych. Na jej podstawie dokonuje się ustalenia głównej podstawy opodatkowania.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmuje: