VAT

Konieczność rozliczeń VAT

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które mają obowiązek bądź zdecydowały się być płatnikami VAT mają obowiązek jego rozliczania. W dużym uproszczeniu jest to różnica pomiędzy podatkiem należnym, liczonym w oparciu o sprzedaż, a podatkiem naliczonym, zależnym od zakupów. Podatek od towarów i usług nakłada obowiązek przekazywania informacji w postaci deklaracji podatkowych VAT.

Zwolnienia podmiotowe

Zgodnie z ustawą o VAT, zwolnienie podmiotowe obejmuje podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 000 zł lub w danym roku podatkowym 200 tys. zł liczone proporcjonalnie. Nie mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego podatnicy, którzy:

dokonują dostaw:

  • towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT,

  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym

  • w niektórych przypadkach budynków, budowli lub ich części,

  • terenów budowlanych,

  • nowych środków transportu;

świadczą usługi:

  • prawnicze,

  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

  • jubilerskie;

nie posiadają siedziby działalności gospodarczej w Polsce.