Od 1 września 2016 r. zgodnie ze zmienionym art. 29 § 2 k.p. przedsiębiorca nie może dopuścić nowego pracownika do stanowiska pracy bez podpisania umowy o pracę. Jeśli nie będzie to możliwe, pracodawca musi potwierdzić pracownikowi na piśmie podstawowe elementy umowy, czyli ustalenia co do jej stron, rodzaju a także warunków, czyli wysokości wynagrodzenia, miejsca i czasu pracy. Na podstawie nowego brzmienia art. 104[3] k.p. pracodawca będzie musiał także zaznajomić nowo zatrudnionego z regulaminem pracy obowiązującym w firmie.
Pracodawca, który dopuści do stanowiska pracy bez podpisanej umowy lub podania jej warunków na piśmie, zgodnie ze zmienionym art. 281 k.p. będzie podlegał grzywnie od 1 tys. do 30 tys. zł.