Aktualności

13gru 2020

W 2021 roku prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mieli podatnicy kontynuujący działalność, których przychody z działalności gospodarcze nie przekroczą 1 128 825 zł.

13gru 2020

W 2021 roku status małego podatnika będą miały osoby, u których wartość przychodu ze sprzedaży (razem z kwotą podatku należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczy w roku 2020 kwoty 9 031 000.

05lis 2017

Przedsiębiorcy są zobowiązani stosowania mechanizmu podzielonej płatności, gdy: – transakcja dotyczy dwóch przedsiębiorców, – faktura opiewa na kwotę 15.000 zł brutto lub więcej – towar lub usługa zawarta w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Faktura musi zawierać dopisek „mechanizm podzielonej płatności”.

07wrz 2016

Od 1 września 2016 r. zgodnie ze zmienionym art. 29 § 2 k.p. przedsiębiorca nie może dopuścić nowego pracownika do stanowiska pracy bez podpisania umowy o pracę. Jeśli nie będzie to możliwe, pracodawca musi potwierdzić pracownikowi na piśmie podstawowe elementy umowy, czyli ustalenia co do jej stron, rodzaju a także warunków, czyli wysokości wynagrodzenia, miejsca […]