Aktualności

05Lis 2017

Mechanizm podzielonej płatności ma przeciwdziałać nadużyciom i oszustwom podatkowym. Split payment będzie dobrowolny. O przelaniu kwoty VAT na specjalny rachunek VAT będzie decydował nabywca towarów lub usług. W konsekwencji sprzedawca nie będzie mógł swobodnie dysponować kwotą VAT, a więc przeznaczyć jej na finansowanie swojej działalności

13Lis 2016

1 kwietnia 2014 r. wprowadzono przepisy odnośnie odliczania VAT-u od samochodów osobowych. Generalnie, od samochodów osobowych przysługuje 50% odliczenie podatku VAT. Limitowane jest równocześnie odliczenie VAT-u od wydatków związanych z samochodami, w stosunku do których przysługuje podatnikowi ograniczone do 50% prawo do odliczeń. Bieżące przepisy miały obowiązywać jedynie do końca 2016 r., jednak Ministerstwo Finansów […]

07Wrz 2016

Od 1 września 2016 r. zgodnie ze zmienionym art. 29 § 2 k.p. przedsiębiorca nie może dopuścić nowego pracownika do stanowiska pracy bez podpisania umowy o pracę. Jeśli nie będzie to możliwe, pracodawca musi potwierdzić pracownikowi na piśmie podstawowe elementy umowy, czyli ustalenia co do jej stron, rodzaju a także warunków, czyli wysokości wynagrodzenia, miejsca […]

07Wrz 2016

Od 1 lipca 2016 r. pełnomocnicy będą mogli załatwiać wszystkie sprawy podatkowe w imieniu i na rzecz swoich mocodawców na podstawie raz złożonego pełnomocnictwa ogólnego. Równocześnie powstanie Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych. Niestety, zgłoszenia dotyczące upoważnień – ich ustanowienia, zmiany, odwołania lub wypowiedzenia – będą składane w formie elektronicznej. Pełnomocnictwo uprawnia do działania we wszystkich sprawach należących do właściwości organów […]

07Wrz 2016

Od 1 kwietnia 2014 roku możemy podejmować decyzje o pozostawieniu części składki emerytalnej w OFE lub przekazaniu jej do ZUS-u. W przypadku braku decyzji z końcem lipca środki zostaną przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy czas na podjęcie decyzji o dalszych losach części naszych oszczędności od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 roku. W tym […]