W 2021 roku prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mieli podatnicy kontynuujący działalność, których przychody z działalności gospodarcze nie przekroczą 1 128 825 zł.