Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie przepisy nakładające także na mikroprzedsiębiorców obowiązek przekazywania do Ministerstwa Finansów Jednolitych Plików Kontrolnych, czyli tzw. plików JPK . Ministerstwo będzie przesyłać dane odpowiednim urzędom skarbowym. Pliki JPK będą obejmować pliki kontrolne w postaci ewidencji sprzedaży i zakupów VAT. Pozostałe struktury, których nie ma obowiązku wysyłać do Ministerstwa a jedynie posiadać na wypadek kontroli, będą obowiązkowo prowadzone od lipca 2018.
Poza wyżej wymienionymi strukturami JPK_VAT będą także:
JPK_PKPIR – dla prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów ,
JPK_EWP – dla prowadzących ewidencję przychodów – opodatkowani na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
JPK_KR- dla prowadzących księgi rachunkowe,
JPK_MAG – dla prowadzących gospodarkę magazynową,
JPK_FA – dla wszystkich wystawiających faktury VAT,
JPK_RB – dla rachunków bankowych związanych z prowadzeniem działalności.

Pliki JPK zawierają szczegółowe dane podatkowe i muszą być generowane i przesyłane do Ministerstwa Finansów w wersji elektronicznej. W latach poprzednich obowiązek ten spoczywał jedynie na dużych, średnich i małych przedsiębiorcach. Od początku roku 2018 będzie obejmował także mikroprzedsiębiorców, czyli takich podatników którzy zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 pracowników i jednocześnie mają roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro, czyli praktycznie wszystkich.
Co to oznacza dla przeciętnego podatnika?
Wprowadzenie obowiązku przesyłania plików JPK do Ministerstwa Finansów nie jest dużym utrudnieniem dla podatników. Jest to jednak ogromne ułatwienie dla organów podatkowych, gdyż umożliwia zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych oraz ujednolicenie i błyskawiczne przeprowadzenie czynności kontrolnych i sprawdzających.
Jakie będą konsekwencje za niewysłanie JPK lub przesłania raportu z błędami

Pliki JPK przesyłane do Ministerstwa Finansów powinny być rzetelne i bezbłędne, jednakże błędy można korygować. Urząd Skarbowy może nałożyć kary, jeśli podatnik nie podejmie się skorygowania błędu a kara będzie uzależniona od tego czy czyn zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie skarbowe czy też jako przestępstwo skarbowe. Kara za wykroczenie wynosi do wysokości 20-krotności płacy minimalnej, czyli do ok 40.000 zł w roku 2017, a za przestępstwa skarbowe kara wynosi od 10-120 stawek dziennych (stawka dzienna może wynosić od 1/30 płacy minimalnej aż do jej 400-krotności)