Mechanizm podzielonej płatności ma przeciwdziałać nadużyciom i oszustwom podatkowym. Split payment będzie dobrowolny. O przelaniu kwoty VAT na specjalny rachunek VAT będzie decydował nabywca towarów lub usług. W konsekwencji sprzedawca nie będzie mógł swobodnie dysponować kwotą VAT, a więc przeznaczyć jej na finansowanie swojej działalności