Przedsiębiorcy są zobowiązani stosowania mechanizmu podzielonej płatności, gdy:
– transakcja dotyczy dwóch przedsiębiorców,
– faktura opiewa na kwotę 15.000 zł brutto lub więcej
– towar lub usługa zawarta w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.
Faktura musi zawierać dopisek „mechanizm podzielonej płatności”.