Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2021 będą mieli podatnicy, których przychody w 2020 roku przekroczą limit w wysokości 9 030 600 zł.