W 2021 roku status małego podatnika będą miały osoby, u których wartość przychodu ze sprzedaży (razem z kwotą podatku należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczy w roku 2020 kwoty 9 031 000.